Повернутися на сторiнку групи Back to global website
сторінку » Технічна інформація » Правила та рекомендацiï з вирощування кукурудзи

Правила та рекомендацiï з вирощування кукурудзи

1. Максимізувати врожайність починаючи з посіву насіння
  Насіння гібридів кукурудзи
 • Приготувати оптимальні умови для посіву: легкий ґрунт з достатньою вологістю та добре аерований
 • Глибина посіву: оптимальна 5-6 см
 • Готовність до ранніх посівів: мінімальна температура ґрунту на глибині 10 см становить 8-10°C
 • Посів при швидкості: 5-7 км/год звичайною сівалкою
 • Налаштування сівалки: глибина та рівномірний посів
 • Регулювання густоти посіву: залежно від строків посіву, ґрунтово-кліматичних умов та особливостей гібриду
2. Боротьба з бур’янами

 
3 стратегії для застосування гербіцидів залежно від наявності бур’янів на ділянці:

 • Сильно забур’янені площі: використовувати гербіциди до сходів та після сходів культури
 • Слабо забур’янені площі: використовувати тільки ґрунтові гербіциди
 • Стратегія боротьби з бур’янами відповідно до ситуації на полі: використовувати один або два гербіциди після сходів кукурудзи, враховуючи видовий склад та стадію розвитку бур’янів


3. Внесення добрив: вигідна інвестиція

 
Насіння гібридів кукурудзиКукурудза росте швидкими темпами і мобілізує велику кількість поживних речовин протягом короткого часу

 • Вносити необхідну для рослини кількість добрив відповідно до вмісту поживних речовин в ґрунті
 • Надання сили рослині з самого початку: внесення добрив при посіві
 • Правильний розподіл: для кукурудзи потреба в азоті стає істотною починаючи зі стадії 8-10 листків. Критичний період засвоєння азоту - фаза цвітіння
 • Економія вологи: завдяки обробітку ґрунту і калійним добривам. Культура, добре забезпечена калієм, буде посухостійкою


 4. Захист культури
 • Використання інсектицидів для обробки насіння проти ґрунтових шкідників
 • Здійснювати обробку інсектицидами до цвітіння рослини
5. Раціональне зрошення

 
Потреба у волозі найважливіша для кукурудзи на фазі 8-10 листків та в період 3 тижнів після цвітіння рослини.
В умовах зрошення, необхідно передбачити (залежно від ситуації), наступне:

 • До цвітіння: 2 проходи з поливною нормою 300 м3
 • Цвітіння: 1 прохід з поливною нормою 300 м3
 • Після цвітіння : 2 проходи з поливною нормою 300 м3


6. Збір силосу: вибір правильної дати збору врожаю

 
Гібриди кукурудзи на силосОптимальною фазою для збирання кукурудзи на силос є період, коли вміст сухої речовини у зерні наближається до 60%. Зерно при цьому стає твердим, спостерігається поява «чорної точки». Це свідчить про припинення надходження пластичних речовин у зернівку.

Найкращий компроміс між врожайністю, якістю та зберіганням

 • Вимоги до нарізання: 80% часток розміром менше 10 мм
 • Швидке заповнення силосних споруд
 • Структура кожної зернини повинна бути порушена, зернина роздроблена
 • Тиск на площу контакту повинен складати не менше 2 бар


7. Збір кукурудзи на зерно: пошук компромісу між кількістю та якістю
  Насіння гібридів кукурудзи
 • Вимоги при зборі: обмежити втрати в полі
 • Подрібнення залишків, щоб знищити шкідників (кукурудзяний метелик)
 • Дискування залишків врожаю для обмеження розвитку мікотоксинів у наступні роки


 

 Фiзiологiя кукурудзи


© Maïsadour Semences 2018 | Doc. updated 28 Janvier, 2014 | Легальна інформацiя | Web Agency Croisix