návrat globálnej webovej stránky
Úvodná strana » Výroba osív

Výroba prebieha v dvoch veľkých oblastiach

 

V spoločnosti Maïsadour Semences výroba osív prebieha v 3 veľkých výrobných oblastiach, ktoré majú vlastné siete pestovateľov, výrobný podnik a laboratórium na testovanie kvality. „Historická“ zóna sa nachádza v západnej Európe (juhozápad Francúzska a Zaragoza v Španielsku); nový výrobný komplex vznikol v roku 2010 v oblasti Moguilev na Ukrajine. Celková výrobná kapacita predstavuje 20 000 ha osiva kukurice a slnečnice. Súčasťou výrobného procesu je i výskumná štruktúra zameraná na výrobu a technológiu osív ako i výrobná sieť základných a experimentálnych osív.

 
 

Prvá osivárska spoločnosť, ktorá získala certifikát AgriConfiance® za svoj systém výroby komerčných osív kukurice na poli. Odvtedy sa tento systém zabezpečovania kvality rozšíril a v súčasnosti sa používa pri výrobe základných osív, experimentálnych hybridov, komerčných osív kukurice, slnečnice a repky, ako aj pri výrobe, uvádzaní na trh a dodávke týchto osív v súlade s normou ISO 9001. Tieto opatrenia potvrdzujú našu organizovanosť, dosledovateľnosť osív a kvalitu našej práce.

 
 
 
 
 

V súčasnosti fungujú všetky tri výrobné oblasti pod spoločným vedením a logom Maïsadour Semences. Vďaka tomu na trhu ponúkame jednotnú kvalitu osív v našich baleniach s jediným zámerom, aby značka sa „Maïsadour Semences“ považovala za referenciu najvyššej kvality v celej Európe.

 
 
 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 8 Juillet, 2014 | Zákonné ustanovenia