návrat globálnej webovej stránky
Úvodná strana » PRECOSEM – vyššia úroda vďaka skorej sejbe!

PRECOSEM – vyššia úroda vďaka skorej sejbe!

 

Od výberu hybrida po zber úrody, všetky agronomické zásahy zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri konečnom úspechu pestovanej plodiny. Z tohto dôvodu ponúka obchodný tím spoločnosti MAÏSADOUR Semences  svojim zákazníkom počas celého roka systém doporučení a služieb - obzvlášť PRECOSEM.

 

PRECOSEM je zárukou a individuálnym podporným prostriedkom,  ako pomôcť poľnohospodárom zasiať kukuricu a slnečnicu v optimálnom termíne. Využitie tohto systému umožňuje maximalizovať úrodový potenciál pestovaných plodín už od sejby.  Táto služba je založená na jedinečnom systéme modelovania a analýzy pôdnych a klimatických podmienok, pracujúca na úrovni konrétneho poľa.

 
 

Získajte naviac vďaka sejbe o 15 dní skôr!

Získajte naviac vďaka sejbe o 15 dní skôr!
 
 

2 SMS upozornenia

Poľnohospodári si môžu objednať tento servis nakúpením  minimálneho množstva osív od spoločnosti MAÏSADOUR Semences. Obdržia 2 SMS upozornenia:             

  • Prvá SMS indikuje, že je čas začať s prípravou pôdy na sejbu.
  • Druhá SMS oznamuje doporučenie začať so sejbou.
 
 

Výber správneho termínu sejby znamená:

  • Získať výhodu plného slnečného svitu, s možnosťou rýchleho vývoja a skorého zapojenia porastu tak, aby kultúra mohla profitovať z najdlhších dní v júni. 
  • Obmedziť riziko poškodenia suchom počas leta.
  • Zaistiť dosiahnutie zrelosti v čase, pokiaľ sú podmienky počasia vhodné pre zber.
 
 
 
 
 
Explorați gama de porumb!
 
 

KUKURICA NA ZRNO

Získajte naviac vďaka sejbe o 15 dní skôr!

KUKURICA NA ZRNO

+ 4,5 q/ha / - 2,7% vlhkosti

• Bohatší koreňový systém

• Skoršie kvitnutie

• Úspora nákladov na sušenie

 

KUKURICA NA SILÁŽ

Získajte naviac vďaka sejbe o 15 dní skôr!

KUKURICA NA SILÁŽ

+ 1 t sušiny /ha / + 0,02 UFL/kg

• Bohatší koreňový systém

• Skoršie kvitnutie

• Lepšia kŕmna kvalita

 

 

SLNEČNICA

Získajte naviac vďaka sejbe o 15 dní skôr!

SLNEČNICA

+ 4,5 q/ha / +1% oleja

• Bohatší koreňový systém

• Skoršie kvitnutie

• Zvýšený obsah oleja a mastých kyselín

 
 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 8 Juillet, 2014 | Zákonné ustanovenia