www.maisadour-semences.fr/global Back to global website
Úvodná strana » Semená » Odrody Repky

Odrody Repky

    So stále rastúcimi výmerami a odbytom sa repka stáva významnou plodinou v Európe. Spolocnost Maisadour sa zaoberá šlachtením repky od roku 2005 a v tejto oblasti nadalej silne zvyšuje investície:
  • Zamestnaním nového manažéra pre šlachtitelský program olejnín
  • Rozvíjaním našej výskumnej siete na 40 ha pokusných plôch po celej Európe
  • Štvornásobením rozpoctu na výskum repky v nasledujúcich piatich rokoch
  • Posilnením marketingu a propagacnej cinnosti

  • Cielom tohto silného odhodlania je zabezpecit stály genetický tok nových odrôd, aby tie zodpovedali potrebám polnohospodárov v celej Európe.

 

Maisadour Semences Portfólio Repky

Odrody
FAO
Obsah oleja
Vlastnosti
FOTO
PDF
Viac informácií
LOKI
poloskorý 48-51 % STABILITA A FLEXIBILITA
GALIA poloskorý 48 % ZVÝRAZNENIE POTENCIÁLU NAJLEPŠÍCH POLÍ
REGIS poloskorý 47 % ADAPTOVANÝ PRE VŠETKY PODMIENKY
Velmi dobrý potenciál*****
Dobrý potenciál****
Stredný potenciál***
Nízky až stredný potenciál**
Nízky potenciál*

 © Maïsadour Semences 2019 | Dokument aktualizovaný 14 octobre, 2015 | Zákonné ustanovenia | Web Agency Croisix