AKCIA REPKY OZIMNEJ !!!!

platí do 15.septembra 2017, respektívne do vypredania zásob :
 
MIRANDA , GALIA  :
po každom 10-tom objednanom vreci + 3 vrecia grátis od MAISADOURU
 
REGIS :
po každom 10-tom objednanom vreci + 1 vrece grátis od MAISADOURU
 
So stále rastúcimi výmerami a odbytom sa repka stáva významnou plodinou v Európe. Spolocnost Maisadour sa zaoberá šlachtením repky od roku 2005 a v tejto oblasti nadalej silne zvyšuje investície:
  • Zamestnaním nového manažéra pre šlachtitelský program olejnín
  • Rozvíjaním našej výskumnej siete na 40 ha pokusných plôch po celej Európe
  • Štvornásobením rozpoctu na výskum repky v nasledujúcich piatich rokoch
  • Posilnením marketingu a propagacnej cinnosti

Cielom tohto silného odhodlania je zabezpecit stály genetický tok nových odrôd, aby tie zodpovedali potrebám polnohospodárov v celej Európe.

odrody repky


PRECOSEM – vyššia úroda vďaka skorej sejbe!

PRECOSEM je zárukou a individuálnym podporným prostriedkom, ako pomôcť poľnohospodárom zasiať kukuricu a slnečnicu v optimálnom termíne. Využitie tohto systému umožňuje maximalizovať úrodový potenciál pestovaných plodín už od sejby. Táto služba je založená na jedinečnom systéme modelovania a analýzy pôdnych a klimatických podmienok, pracujúca na úrovni konrétneho poľa.


 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 10 Mars, 2014 |