návrat globálnej webovej stránky
Úvodná strana » Družstevná skupina Maïsadour

Vyvážená rozvojová stratégia

 

Kooperatívnu skupinu Maïsadour tvorí viac ako 160 prevádzok (silá, záhradnícke centrá, priemyselné prevádzky, podniky na výrobu osív...). Nachádzajú sa na juhozápade Francúzska, v historickom jadre skupiny, a vo viacerých zahraničných krajinách (Ukrajina, Španielsko, Nemecko, Maroko...).

 
 

Skupina sa delí na divízie:


- výrobná divízia zameraná na činnosti týkajúce sa výroby prvotných poľnohospodárskych surovín: osivá, poľnohospodárske produkty, obilniny, pestovanie zeleniny, výživa hospodárskych zvierat, živočíšna výroba,
- spracovateľská divízia zameraná na transformačné aktivity určené pre spotrebiteľa: gastronomické výrobky z juhozápadu od spoločnosti Delpeyrat - kačacia a husacia pečeň a šunka z Bayonne, hydina od spoločnosti Fermiers du Sud-Ouest, ale aj sieť záhradníckych centier a predajní špecializovaných na mechanizované obrábanie poľnohospodárskych plodín.
Všetky tieto divízie majú vlastnú hierarchickú štruktúru, ktorá umožňuje vytvárať hodnotu pre všetky tieto aktivity a zároveň zachovať kvalitu výrobkov. Stratégia skupiny sa opiera o vyvážený rozvoj výrobnej a spracovateľskej divízie.

 
 

Kooperatívna skupina Maïsadour za posledných päť rokov zdvojnásobila svoj obrat, ktorý už prekročil sumu 1,6 miliárd €. Spoločnosť zaznamenala zisk 10 miliónov € a zamestnáva 6100 zamestnancov.
Spoločnosť Maïsadour funguje ako družstvo. Strategické rozhodnutia skupiny prijíma správna rada zložená z poľnohospodárov. Všetci členovia správnej rady sú zároveň zákazníkmi, dodávateľmi, volenými zástupcami a akcionármi. Diskusiám dodávajú konkrétny charakter a ich analýzy vždy rozoberajú niekoľko uhlov pohľadu.
Základom stratégie skupiny je tiež udržateľný rozvoj, ktorý je už mnoho rokov nevyhnutne prepojený s družstvom a praxou 8 000 poľnohospodárov.  Pri každom procese a každej akcii sa berú do úvahu environmentálne, ekonomické a spoločenské otázky.

 
 
 

Niektoré značky skupiny:

 
 

Vďaka historickému pôsobeniu v jednej z najpríjemnejších oblastí Francúzsko sa kooperatívna skupina Maïsadour snaží odovzdávať hodnoty pohostinnosti prostredníctvom gastronómie z juhozápadu a je jedným z niekoľkých zanietených obhajcov tejto gastronómie.

 
 

Základné čísla charakterizujúce Maïsadour Cooperative Group 2014-2015

• € 1.6 miliárd obrat
• 8,000 farmárov a 6,100 zamestnancov
• 1.2 millión výsevných jednotiek predaných pod značkou Maïsadour Semences
• 550,000 ton predaných krmív
• 4 millióny kačíc a husí a 11 milliónov kusov sliepok a kuriat vyprodukovaných chovateľmi Skupiny
• 4,000 ha priemyselnej výroby zeleniny (partneri: čerstvá zelenina = Agrial, mrazená zelenina = Ardo,
konzervovaná zelenina = Bonduelle)
• 29 milliónov kuriat predaných časťou- Fermiers du Sud-Ouest pod značkou “St Sever”
• 40,000 ton spracovaných produktov (kačacie pečienky, konfitované kačacie mäso, polotovary a
“Bayonne” šunka) predaných pod značkami Delpeyrat and Comtesse du Barry
• 50,000 m² predajných plôch rozdelených na 35 Maïsadour a Gamm vert záhradných centier,
7 SOUMO obchodov (záhradná technika) - pokrývajúcich Juho-západ Francúzska.

 

Podrobnejšie informácie


Groupe Coopératif Maïsadour
BP 27
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
Tel : +33 5 58 05 84 84

 
 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 8 Juillet, 2014 | Zákonné ustanovenia