návrat globálnej webovej stránky
Úvodná strana » Európsky výskum

Európsky výskum

 

Spoločnosť Maïsadour Semences sa už viac ako 50 rokov venuje šľachteniu vlastného, originálneho a rôznorodého genetického materiálu, ktorý umožňuje zhodnotiť všetky trhy a prinášať technické riešenie pre rôzne agronomické a klimatické situácie, ako aj pre zóny s vysokým výskytom chorôb. Spoločnosť venuje každý rok takmer 15 % obratu na výskum a šľachtenie nových odrôd a hybridov, aby vytvorila rôznorodý genetický potenciál.


Spoločnosť ročne vyšľachtí a otestuje 18 000 hybridov a viac ako 70 hybridov je registrovaných v 50 krajinách. Vďaka tomu sa naši výskumní pracovníci aktívne podieľajú na vývoji a napredovaní poľnohospodárskej činnosti vo veľkej Európe a v stredomorskej oblasti.
 

 
 

Šľachtiteľské programy v Európe

Spoločnosť Maïsadour Semences vytvorila kvôli realizácii programov zameraných na šľachtenie kukurice, repky a slnečnice sieť európskych výskumných staníc: Haut-Mauco (Francúzsko), Rhodon (Francúzsko), Neckarmühlbar (Nemecko), Belciugatele (Rumunsko), Moguilev (Ukrajina).

 
 

5 šľachtiteľských programov odrôd:

 • Kukurica na siláž
 • Skorá kukurica na zrno
 • Neskorá kukurica na zrno
 • Slnečnica
 • Repka

1 program zameraný na molekulárnu genetiku:

 • Šľachtenie s použitím markerov (SAM)
 • Haplo-diploidizácia

1 program pre technologický výskum:

 • Konverzie rodičovských línií
 • Technologické analýzy

1 oddelenie vývoja produktov:

 • Hodnotenie potenciálu odrôd a definovanie jeho využitia
 • Registrácia a ochrana genetického materiálu
 • Plánovanie množenia osív
 
 
 
 
 

 

Oddelenie výskumu a vývoja je rozdelené na týchto 5 šľachtiteľských programov s cieľom vyšľachtiť nové výkonnejšie hybridy, ktoré budú prispôsobené rôznym environmentálnym podmienkam.

 

 
 

Kľúčové údaje 2014-2015

 • 3 Výskumné programy zamerané na kukuricu
 • 1 Výskumné programy zamerané na slnečnicu
 • 1 Výskumné programy zamerané na repku
 • 1 Laboratórium s molekulárnym šľachtením
 • 1 Oddelenie Technológie a Mapovania
 • 1 Oddelenie vývoja produktov
 • 300 000 pokusných políčok na 218 lokalitách
 • 155 Zamestnancov - 22 m€  Rozpočet
 
 
 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 8 Juillet, 2014 | Zákonné ustanovenia