повратак глобалне сајт
Početna strana » Selekcija i genetika

Od klasične do genomske selekcije

 

Dodatne metode

Dodatno korišćenje klasičnih metoda selekcije i terenskog testiranja kao i poslednje inovacije koje je razvila laboratorija biomolekularnih markera omogućavaju neprestano poboljšavanje reaktivnosti i performansi hibrida. Selekcija je bolje orijentisana, usredsređenija i brža.

 
 

Sredstva za ubrzanje selekcije linija

 • In vitro kultura embriona : klijanje semena je moguće 11 dana nakon ukrštanja (umesto 5 nedelja u normalnim uslovima),
 • Klijanje kultura u komorama,
 • Staklene bašte :

- 3 generacije godišnje za kukuruz
- 4 do 5 generacija godišnje za suncokret

 
 

Sredstva za razvrstavanje genetskog materijala

 • Testovi herbicida in vitro ili in vivo
 • Mikološke analize i doziranje mikotoksina
 • Infracrvena spektroskopija (NIRS)

 

 
 

Prednosti novih tehnika selekcije

Testiranje na terenu je od suštinskog značaja za proces selekcije. Ono omogućava suočavanje novih hibrida sa stvarnim uslovima kulture kako bi se procenila njihova vrednost.

 • Réseau Référence
 
 

Ta sredstva služe za :

 • Eksploataciju raznovrsnosti : Cilj uzgajivača je da stvore sorte prilagođene potrebama poljoprivrednika. Posao uzgajivača koji vrše selekciju podrazumeva fenotipsku agronomsku selekciju, što znači da oni beleže osobine prisutne u linijama kao što su otpornost na određene bolesti, potencijal prinosa i druge, i temeljno istraživanje od strane markera. Ova fenotipska analiza ne isključuje rad uzgajuvača na terenu, ali mu omogućava da ima genetski opis, genetski otisak linije :  utvrđujemo genetske udaljenosti materijala, i znamo da ih postavimo na pravo mesto, da ih struktuiramo. Ovo nam omogućava da saznamo da li je novi materijal originalan u odnosu na ono što već postoji u ovoj fenotipskoj porodici. Ova informacija pruža dodatna saznanja uzgajivačima, što im pomaže u  početnim izborima tokom čitavog procesa izbora sorti .
 
 
 
 • Poznavanje genoma : Koristimo program MAS (marker asistirana selekcija) kako bi se direktno pronašle tražene agronomske osobine  (tolerancija na neku bolest, viskoznost, recesivne osobine). Ovi molekularni markeri su u principu vezani za agronomske osobine, ali ne nužno. Mogu postojati drugi geni od interesa kako bi se integrisali u jednu elitu liniju, na primer waxy konverzija. Primenjujući "back cross" možemo tražiti biljke koje će biti bliske roditeljima u svakoj generaciji, u ovom slučaju koriste se neutralni markeri koji nisu povezani ni sa jednom osobinom.
 
 
 • Smanjenje vremena kreacije : Danas je cilj istraživanja da se skrati sam period selekcije, znajući da posle dobijanja potencijalno zanimljivog hibrida sa agronomske tačke gledišta, vreme za testiranje u probnim mrežama i za njegovu registraciju ne može da se skrati, to jest, oko pet godina pre puštanja na tržište komercijalnog hibrida. Naročito, biotehnološki testovi uz pomoć neutralnih markera, proizvodnja generacije biljaka u staklenim baštama, kultura in vitro, proizvodnja van sezone, sve ove metode nam omogućavaju uštedu vremena. Umesto uzimanja biljaka nasumice kao što bi mogao da uradi uzgajivač na svom terenu, koriste se biljke koje su već bliske željenim osobinama.
 
 

Kontrola kvaliteta: postoji više vrsta testiranja kvaliteta naših linija :

 • ne-GM zahvaljujući specifičnim markerima transgena,
 • čistota sorte,
 • kontrola konformiteta (proveriti da je linija X u konformitetu sa linijom X).
 
 
 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 8 Juillet, 2014 | Pravne odredbe