Inapoi la site-ul grupului Back to global website
Întâmpinare » Informaţii tehnice » NUTRIPLUS

NUTRIPLUSTimp de 10 ani, programul de selecţie pentru porumbul furaj s-a dezvoltat în programul NUTRIPLUS, axat pe 4 criterii:

Randament, siguranţă (garanţie), apetenţă şi digestibilitate

Angajamentul Nutriplus:

Furnizarea continuă a hibrizilor cu un bun randament economic şi adaptaţi la fi ecare sistem de producţie

PE CÂMP

Creşte randamentul tSU/ha cu : O genetica diversifi cată şi adaptată condiţiilor pedoclimatice O recomandare tehnică bazată pe informaţiile locale oferite de către RESEAU REFERENCE

Garantează si asigură randamentul prin selecţia porumbului furaj în condiţii pedoclimatice nefavorabile Loturi R&D răspândite în toată Europa.

LA STAUL

Îmbunătăţeşte apetenţa prin calitatea sanitară a plantelor, prin scoaterea pe piaţă a hibrizilor cu stay-green şi cu o bună toleranţă la boli.

Oferă o digestibilitate crescută plantei întregi, pentru a evita riscurile îmbolnavirii bovinelor prin selecţia soiurilor cu o digestibilitate maximă Cercetarea se orientează spre criteriile DINAG, raport numar de stiuleţi/plantă, conţinut în amidon
© Maïsadour Semences 2018 | Doc. up-datat 17 mai, 2011 | Menţiuni legale |