www.maisadour-semences.fr/global
Strona główna » Selekcja i genomy

Od klasycznej do genomowej selekcji

 

Metody uzupełniające

Uzupełniające zastosowanie klasycznych metod selekcji i eksperymentów polowych w połaczeniu z najnowocześniejszymi metodami markerów bio -molekularnych, pozwalają na ciągłe ulepszanie wydajności mieszańców.

Rozwój odmian jest dzięki temu lepiej ukierunkowany, szybszy i  bardziej wydajny.

 
 

Narzędzia do przyspieszenia hodowli linii

 • Hodowla zarodków in vitro : kiełkowanie ziaren jest możliwe 11 dni po skrzyżowaniu (zamiast 5 tygodni w warunkach normalnych) 
 • Kiełkowanie roślin w komorach wzrostu
 • Szklarnie:
 • 3 pokolenia rocznie dla kukurydzy
 • 4 - 5 pokoleń na rok dla słonecznika
 
 

Narzędzia do selekcji materiału genetycznego

 • Test herbicydowy, in vitro lub in vivo
 • Analiza grzybów i mykotoksyn
 • Spektroskopia w podczerwieni (NIRS)
 
 

Korzyści z nowych technologii selekcji

W całym procesie selekcji i hodowli, doświadczenia na polu są niezbędne.  W rezultacie, nowe odmiany są testowane w rzeczywistych warunkach w celu ocenienia ich przydatności i walorów uprawy.

 • Profarm (Réseau Référence)
 
 

Te narzędzia służą do:

Wykorzystywania różnorodności: celem selekcjonerów jest stworzenie odmian dostosowanych do potrzeb rolników.

Ich praca polega na selekcji fenotypicznej, agronomicznej, to znaczy na ocenie wartości linii takich jak: odporność na określone choroby, potencjał plonowania i wykonaniu kompletnych badań za pomocą markerów.  

Analiza fenotypiczna nie wyklucza pracy selekcjonera na polu, ale pozwala na wykonanie genetycznego opisu - obrazu linii : identyfikujemy genetyczny dystans materiału, umiemy je segmentować w odpowiednim miejscu.

Pozwala to na stwierdzenie czy nowy materiał jest oryginalny w stosunku do istniejącego materiału w danej rodzinie fenotypicznej. Informacja daje kompletną wiedzę selekcjonerom i pomaga w odpowiednim wyborze odmian.

 
 
 

Zrozumienie genomu:

Korzystamy z programu SAM (selekcja uzupełniana przez markery) tak, aby bezpośrednio zidentyfikować poszukiwane cechy agronomiczne (tolerancja na choroby, waxy, cechy dominujące).

Markery molekularne umożliwiają także poznanie innych interesujących genów, tak aby je połączyć w elitarną linię, na przykład konwersja waxy. Dzięki krzyżowaniu wstecznemu poszukujemy roślin, które będą bardzo podobne do rodziców w każdym pokoleniu. W tym wypadku wykorzystuje się neutralne markery, które nie są związane z żadnymi cechami.

 
 
 • Skrócenie czasu selekcji :
 • Obecnie wyzwaniem i celem  badań jest skrócenie czasu hodowli. Po otrzymaniu interesującego mieszańca z punktu agronomicznego, potrzeba około 5 lat (czas na testowanie odmiany w sieci badań, rejestracja) na wprowadzenie mieszańca na rynek.
 • Korzystamy jednak z wielu sposobów, które pozwalają na zaoszczędzenie czasu : testy biotechnologiczne przy pomocy neutralnych markerów, hodowla in vitro, hodowle w szklarniach i szkółki zimowe. Zamiast wybierać przypadkowe rośliny (tylko na podstawie badań na polu), dzięki tym narzędziom wybieramy rośliny, które najbardziej odpowiadają poszukiwanym cechom.
 
 

Kontroli jakości: używamy kilku metod aby zagwarantować jakość naszych linii :

 • Test na brak GMO dzięki specyficznym markerom transgenu,
 • Czytość odmiany,
 • Kontrola zgodności (sprawdzenie niezmienionym fenotypem czy linia X jest na pewno linią X). 
 
 
 
 

© Maïsadour Semences 2018 | Doc. updated 8 Octobre, 2018 | Informacje prawne