www.maisadour-semences.fr/global
Strona główna » Produkcja nasienna

Produkcja nasienna skupiona wokół 2 regionów produkcyjnych

 

W Maïsadour produkcja nasienna zorganizowana jest wokół 2 dużych regionów produkcji. Każdy z regionów składa się z organizacji producentów, fabryki i Laboratorium Jakości. Historyczna strefa znajduje się na zachodzie Europy (południowo-zachodni region Francji i Saragossa w Hiszpanii).  Nowy kompleks produkcyjny powstał w 2010 r. w regionie Moguilev na Ukrainie.  Zdolności produkcyjne wynoszą ponad 10 000 ha nasion kukurydzy i 4000 ha słonecznika.

 
 

Pierwsza firma nasienna, która uzyskała certyfikat AgriConfiance® dla systemu produkcji nasion na polach produkcyjnych. Ten system ochrony jakości został rozszerzony i dotyczy dzisiaj produkcji nasion bazowych, mieszańców eksperymentalnych, nasion handlowych kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Certyfikat obejmuje również produkcję, marketing, wdrożenie na rynek i dostawę nasion zgodnie z normami ISO 9001. Te zabiegi uwiarygadniają kontrolę nasion i jakość pracy w naszej firmie.

 
 
 
 
 

Dzisiaj 2 strefy produkcji działają pod pełną kontrolą firmy Maïsadour Semences.  Dzięki temu mamy pewność, że handlujemy nasionami tej samej jakości na wszystkich obszarach sprzedaży. Marka « Maïsadour Semences » oznacza najwyższą jakość, rozpoznawalną w całej Europie.

 
 
 
 

© Maïsadour Semences 2017 | Doc. updated 8 Juillet, 2014 | Informacje prawne