www.maisadour-semences.fr/global
Strona główna » Produkcja nasienna

Produkcja nasienna skupiona wokół 2 regionów produkcyjnych

 

W Maïsadour produkcja nasienna zorganizowana jest wokół 2 dużych regionów produkcji. Każdy z regionów ma własną organizację producentów, zakłady produkcyjne i Laboratorium Jakości.

Historyczna strefa znajduje się w Europie Zachodniej (południowo-zachodni region Francji i Saragossa w Hiszpanii).   W 2010 r. powstał nowy kompleks produkcyjny w regionie Moguilev na Ukrainie.  Nasze zdolności produkcyjne to ponad 10 000 ha nasion kukurydzy i 4000 ha słonecznika.

Organizację produkcji uzupełnia sieć badawczo - rozwojowa i programy hodowlane. Mamy również stacje hodowlane dla nasion podstawowych i doświadczalnych.

 
 

Jesteśmy pierwszą firmą nasienną, która uzyskała certyfikat AgriConfiance® dla systemu produkcji nasion na polach.

Ten system zapewnienia jakości został rozszerzony i dotyczy dzisiaj produkcji nasion bazowych, mieszańców eksperymentalnych i handlowych kukurydzy, słonecznika i rzepaku.

Certyfikat obejmuje również produkcję, marketing, wdrożenie na rynek i dostawę nasion zgodnie z normami ISO 9001.

Te mechanizmy zapewniają wysoki standard kontroli nasion i pracy w naszej firmie.

 
 
 
 
 

Dzisiaj obie strefy produkcji działają pod pełną kontrolą firmy Maïsadour Semences.  Dzięki temu mamy pewność, że handlujemy nasionami tej samej jakości na wszystkich obszarach sprzedaży. Dzięki temu marka Maïsadour Semences jest oznaką najwyższej jakości, rozpoznawalną w całej Europie.

 
 
 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 8 Octobre, 2018 | Informacje prawne