www.maisadour-semences.fr/global
Strona główna » Wybierz optymalny termin siewu z Preco'sem®

Preco'sem® to innowacyjny darmowy serwis wprowadzony przez Maisadour Semences, aby pomóc rolnikom siać kukurydzę od momentu kiedy wszystkie warunki na to pozwalają

 

Teoria i praktyka pokazują, że roślina kukurydzy osiąga lepsze plony na ziarno i kiszonkę w przypadku wczesnych siewów. Możemy zaobesrwować:

- lepszy rozwój systemu korzeniowego

- lepsze wykorzystanie nasłonecznienia

- bardziej równomierny rozwój rośliny

- zwiększenie liczby ziaren w kolbie

- wyższy plon ziarna i niższą wilgotność

- wyższy plon suchej masy i lepszą wartość żywieniową

 
 

Plon kukurydzy w zależności od daty siewu

Plon kukurydzy w zależności od daty siewu w 2013r.
 
 

PRECO'SEM: jak to działa?

Serwis PRECO'SEM bierze pod uwagę 3 niezbędne wymagania do udanego wczesnego siewu:

 
 

1. Temperatura gleby powyżej 10°C w celu dobrego kiełkowania

Ziarno kukurydzy kiełkuje i ma dobre warunki do rozwoju po osiągnięciu przez glebę temperatury 10°C.
Model PRECO'SEM ® wykorzystuje wirtualną stację meteorologiczną tworzoną na każdym polu dzięki triangulacji czynników meteorologicznych. Na podstawie danych pogodowych, danych geograficznych, typu gleby, wilgotności gleby i innych czynników, model PRECO’SEM® kalkuluje temperaturę gleby na głębokości 10 cm dla każdego pola.

 
 
 
 
 
Odkryj nasze odmiany kukurydzy
 
 

2. Wschody nie dłuższe niż 18 dni, aby unikać strat obsady

Warunki pogodowe muszą pozwalać na wschody w trakcie 18 dni po siewie. Model PRECO’SEM® sprawdza czy prognozy meteorologiczne tworzone na każdym polu są sprzyjające do kiełkowania i szybkich wschodów nasion kukurydzy.

 

3. Uniknięcie szkód wywołanych przez przymrozki

Model PRECO’SEM® wykorzystuje historyczne dane pogodowe, aby kalkulować bezpieczną datę siewu pozwalającą uniknać przymrozków oraz niskich temperatur w późniejszych fazach rozwoju.

 

PRECO'SEM: jak się zapisać?

Wystarczy kupić minimum 20 jednostek kukurydzy Maïsadour i wypełnić formularz umowy z następującymi informacjami: współrzędne geograficzne pola, typ gleby, gestość siewu itd.


Formularz znajduje się u przedstawicieli Maïsadour.
Następnie klient musi wysłać umowę do biura firmy Maïsadour w Poznaniu do 15 marca danego roku.
Po otrzymaniu umowy, wysyłamy pierwszego sms-a potwierdzającego rejestrację.
Kilka dni przed siewem kiedy zbliżają się optymalne warunki wysyłamy drugiego sms-a (pomarańczowe światło). Kiedy wszystkie warunki są odpowiednie do siewu, wysyłamy ostatniego sms-a startowego (zielone światło).

 
 
 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 8 Octobre, 2018 | Informacje prawne