www.maisadour-semences.fr/global Back to global website
Strona główna » Nasiona » Odmiany de Rzepaku
Odmiany de Rzepaku

Odmiany rzepaku

Odmiany
FAO
Potencjał
plonowania
Zawartość
oleju
Charakterystyka
 Zdjęcie
PDF
Więcej informacji
LOKI
średnio - wczesny * * * * * * * * * pewne plonowanie potwierdzone przez badania rejestracyjne w Polsce
GALIA średnio-wczesna * * * * * * * * * * Wysoki plon na dobrych stanowiskach
REGIS średnio-wczesna * * * * * * * * * * Odmiana mieszańcowa o bardzo dużym potencjale plonowania

Bardzo wysoki potencjał        *****
Wysoki potencjał                   ****
Średni potencjał                     ***
Niski do średni potencjał          **
Niski potencjał                         * 

 

 


© Maïsadour Semences 2017 | Dokument aktualizowany 21 Décembre, 2015 | Informacje prawne |