www.maisadour-semences.fr/global Back to global website

Firma MAÏSADOUR Semences jako pierwsza otrzymała certyfikat ESTA

Firma MAÏSADOUR Semences jako pierwsza otrzymała certyfikat ESTA poza Unią Europejską za ukraiński kompleks zakładów produkcji nasion mieszańcowych.

Ukraiński zakład produkcji nasion MAÏSADOUR Semences znajdujący się w Mohylewie, niedaleko Dniepropetrowska otrzymał w październiku 2014 r. pierwszy certyfikat ESTA (European Seed Treatment Assurance) przyznany poza Unią Europejską. Certyfikat otrzymały też dwa inne zakłady: we Francji (Haut-Mauco) w czerwcu 2014 oraz w Hiszpanii (Saragossa) w październiku 2014.

Certyfikat ten dotyczy kontrolowania zawartości śladowych ilości środków fitofarmaceutycznych w sprzedawanych partiach nasion (kukurydza, słonecznik, rzepak). Dzięki certyfikatowi możliwe jest również zwaloryzowanie starań podejmowanych w dziedzinie ograniczenia ryzyka i zarządzania jakością we wszystkich zakładach MAÏSADOUR Semences, niezależnie od ich lokalizacji.

KOMUNIKAT DLA MEDIÓW

Kontakt

Zobacz wszystkie wiadomości


 
 

© Maïsadour Semences 2018 | Doc. updated 10 Mars, 2014 |