Group website
Start » Filiaal van een grote coöperatieve landbouwgroep

De Coöperatieve Groep MAÏSADOUR

 

Een evenwichtige ontwikkelingsstrategie

De Coöperatieve Groep MAÏSADOUR omvat meer dan 160 locaties (silo's, tuincentra, slachtplaatsen, industriële locaties, fabrieken voor zaaizaadproductie). Die bevinden zich in het uitgestrekte zuidwesten van Frankrijk, de historische bakermat van de Groep, en in verschillende andere landen (Oekraïne, Spanje, Duitsland, Marokko…).

De Groep is georganiseerd in verschillende afdelingen met:

  • een bedrijfstak aan de bron van de keten voor productieactiviteiten van primaire landbouwgrondstoffen: zaaizaden, toeleveringsgoederen voor de landbouwsector, graanproducten, groenten, dierenvoeders en dierenproductie
  • een bedrijfstak op het einde van de keten, voor verwerkingsactiviteiten dicht bij de verbruiker: gastronomische producten van het zuidwesten van Frankrijk, met Delpeyrat voor de foie gras en de Bayonne-ham, gevogelte met "Fermiers du Sud-Ouest", maar ook met een netwerk van tuincentra en gespecialiseerde verkooppunten in de gemotoriseerde landbouw.

Deze afdelingen draaien als zelfstandige dochterbedrijven, waardoor meerwaarde kan worden gecreëerd in alle activiteiten, terwijl tegelijk de kwaliteitsuitstraling van de producten gewaarborgd blijft. De strategie van de Groep is gestoeld op een evenwichtige ontwikkeling zowel de afdelingen aan het begin als aan het einde van de keten.

De voorbije tien jaar heeft de Coöperatieve Groep MAÏSADOUR een sterke groei doorgemaakt, evenwichtig verdeeld tussen de landbouw, de veeteelt en de voedingssector, met een omzet die nu 1,6 miljard € bedraagt dankzij de 6.100 werknemers en 8.000 aangesloten landbouwers.

MAÏSADOUR werkt volgens een coöperatief beleid. De strategische beslissingen van de Groep worden genomen op het niveau van de Raad van Bestuur, bestaand uit landbouwers. Alle beheerders zijn tegelijk klant, leverancier, verkozene en aandeelhouder. Zo brengen ze een concrete dimensie aan de debatten en omvatten hun analyses steeds visies vanuit verschillende invalshoeken.

De strategie stoelt eveneens op Duurzame Ontwikkeling, intrinsiek verbonden aan de coöperatie en aan de praktijken van de 8.000 landbouwers. Bij iedere stap en iedere actie worden ook de ecologische, economische en maatschappelijke aspecten van naderbij bekeken.

 
 
 

Enkele merken van de groep:

 
 

De Coöperatieve Groep MAÏSADOUR heeft zich historisch ontwikkeld in een van de meest aangename streken van Frankrijk en is een fervente verdediger van de waarden van samenhorige gastronomie, karakteristiek voor het zuidwesten van Frankrijk.

 
 

Meer over weten

 
 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 28 Octobre, 2014 | Wettelijke vermeldingen