Отидете на сайта Maïsadour
Дом » Кооперативна групировка Maïsadour

Една стратегия на хармонично развитие

 

Кооперативната групировка Maïsadour наброява над 160 обекта (силози, магазини за земеделски стоки , кланици , индустриални обекти, заводи за семена…). Те са разположени в обширните югозопадни райони на Франция,  там където се ражда Групировката, както и в много страни в чужбина (Украйна, Испания, Германия , Мароко…).

 
 

Групировката е организирана по направления:

- едно е организирано нагоре по веригата  за дейности свързани с производство на земеделски суровини, семена, земеделски доставки, зърнени култури,производство на зеленчуци, храни за животни, животновъдство,
- друго надолу по веригата свързано с преработвателна дейноста, близка до прекия потребител: хранителни продукти от Югозападна Франция с фирмата Delpeyrat  за гъши дроб и шунка Байон, отглеждане на птици с Фермери от Югозапазна Франция  (Fermiers du Sud-Ouest), но също така верига от магазини за земеделски стоки и специализарани пунктове за продажба на машини за земята.
 

Съвкупността от клоновете функционират като логистична верига която позволява да се създаде доходност за всички дейности, като в същото време навсякъде  се запазва качеството на продуктите. Стратегията на групировката се базира на едно хармонично развитие на двата полюса нагоре по веригата и надолу по веригата.

 
 

В последните пет години, Кооперативната групировка Maïsadour удвои своя оборот, който надхвърля вече 1,200 милиарда евро €. Групировката извлича 10,0 милиона евро € печалба и осигурява работа на  4 500 работници. Управлението на Maïsadour функционира на кооперативен принцип.

Стратегическите решения на групировката се вземат от Управителният съвет, съставен от земеделци. Всички тези управители са едновременно клиенти, доставчици , акционери и са излъчени  чрез избори. Те носят конкретни измерения при обсъжданията и техният анализ се прави, като те разглеждат нещата от много на брой и различни ъгли.
 

Стратегията се основава на правилата за  Устойчивото Развитие, вътрешно присъщо на кооператива,  но също така и на дълготгодишния опит и практиката на  8 000 земеделциu. Всяка постъпка, всяко действие включва в себе си както екологични и икономически въпроси, така и въпроси отнасящи се до сдружението.

 
 
 

Няколко марки на грепировката:

 
 

Възползвайки се от своето историческо местонахождение, в една от най-приятните области на Франция, Кооперативната Групировка Maïsadour се старае  да предаде ценностите на взаимност и приятелство свързани с гастрономията на Югозопадна Франция, ценности, които групировката  ревностно защитава.

 
 

Майсадур Груп днес, в цифри

• 1,206 млд ЕВРО оборот: 49% производство, 51% дистрибуция
• 10 млн ЕВРО печалба
• 8000 земеделски производители
• 1,1 продадени торби семена с марката Майсадур
• 1 млн тона зърно търговия
• 550 000 тона фуражи
• 4 млн патици и 11 млн птици производство
• 40 000 дка зеленчукопроизводство, в съдружие с Ардо и Бондюел
• 29 млн домашни птици, продавани под марката Сан Север
• 40 000 тона хранителни продукти, като гъши дроб, шунка, регионални
месни ястия и др
• 50 000 м 2 търговски площи с артикули за земеделието и градината

 

За да научите повече


Groupe Cooperatif Maïsadour
BP 27
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
Tel : +33 5 58 05 84 84

 
 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 20 Août, 2014 | Юридическа информация