Отидете на сайта Maïsadour
Дом » Едно европейско научно изследване

Едно европейско научно изследване

 

Фирмата Maïsadour Semences от 50 години работи по създаването на чист, оригинален и разнообразен генетичен материал, който позволява да се повиши качеството на пазарите и да даде техническо решение на различните агроклиматични среди, така както ирешения за зони силно застрашени от болести. За да се достигне това генетично разнообразие, около 15% от  оборота на фирмата, всяка година се отделя  за научни изследвания и създаване на варианти.

С 12 000 хибрида , създадени и тествани  всяка година и над  200 хибрида регистрирани в 35 страни, нашите  учени активно участват в развитието и прогреса на земеделието в голяма Европаи и в страните от  Средиземноморския басейна.

 
 

7 програми за селекция в Европа

За да проведе тези програми за селекция на царевица, рапица и  слънчоглед, Maïsadour Semences разви една последователна верига от научни центрове в Европа: .Haut-Mauco (France), Rhodon (France), Neckarmühlbar (Allemagne), Slobozia (Roumanie), Moguilev (Ukraine).

 
 

 7 програми за селекция:

  • 4 програми за селекция на царевица
  • 2 програми за селекция на слънчоглед
  • 1 програма за селекция на рапица

1 програма за Молекулярна Генетика:

  • Селекция чрез маркери (SAM)
  • Дихаплоидизация

1  програма за Технологични  Научни Изследвания:

  • Конверсии на елитни потомства
  • Технологични Изследвания

1 отдел Развитие на Продукти:

  • Оценяване на потенциала на хибридизация  и дифиниране на направленията на употреба
  • Защита на Генетичния материал
  • Планиране на размножаването на семената
 
 
 
 
 

 

Отделът за Научни Изследвания и Развитие е организиран тези 10 програми за селекция, с цел да се създадат  хибриди с по-високи качествва, приспособими към различни условия на околната среда.

 

 
 
 
 
 

© Maïsadour Semences 2019 | Doc. updated 20 Août, 2014 | Юридическа информация